FőoldalAz aszály átvészeléséhez már ma fel kell készíteni a kukoricát

Az aszály átvészeléséhez már ma fel kell készíteni a kukoricát

« Vissza a főoldalra
2020. május 11.

Az aszály átvészeléséhez már ma fel kell készíteni a kukoricát

Tanulságok, hasznos tapasztalatok az Activstart Zink Turbo technológia használatáról, várható eredményeiről, ha több termést kíván elérni

 

Az aszály, ha fellép, egyre nagyobb kihívást jelent a szántóföldi növények számára. Az elmúlt 5 év átlagos hőségnapjainak a száma 54,2 nap volt. Szemes kukoricában magasabb, 8 t/ha feletti termésátlagok akkor alakultak ki az országban, amikor a kukorica vegetációs időszakában az átlagos havi csapadékmennyiség kiugrón magas volt, az éves átlagos havi csapadék pedig elérte az 51 mm-t. 


1. ábra Szemes kukoricában magasabb, 8 t/ha feletti termésátlagok akkor alakultak ki az országban, amikor a kukorica vegetációs időszakában az átlagos havi csapadékmennyiség kiugrón magas volt

 

A magasabb termésátlagokhoz elengedhetetlen a magasabb csapadék. Abban, hogy a kukorica vízigényes növény, nincs semmi újdonság. Hozzátenném víz- és tápanyagigényes növény.

Az már egy izgalmasabb kérdés, hogy a maximális termés elérése érdekében hogyan tudjuk kihasználni a rendelkezésünkre álló forrásokat.

Az idei kukorica termésünk terméseredménye is attól függ, hogy a termésképzés számára fontos időszakban kellő víz, abban kellő mennyiségű felvehető tápanyag áll-e a növények rendelkezésére, mindez  megfelelő arányban.

Itt játszik fontos szerepet a bioaktiválás és az Activstart Zink Turbo technológia, mely felkészíti és folyamatosan "aktív" állapotban tartja kukoricát a különböző fejlődési fázisokban.

 1. Első fázis a 3-6 leveles állapot, mikoris a gyökérnövekedés és a termésdifferenciálódás megtörténik. Azt követően a vegetatív növekedés mértéke, a növény vitalitása nagyban hozzájárul, hogy egyenletes, jól fejlett, a szárazságnak, hőségnapoknak jól ellenálló, azt könnyebben átvészelő növényállományunk lehessen.
 2. A következő fontos stádium a virágzás, ami energiafelhasználásban is jelentősen igénybe veszi a növényt. Ugyanakkor itt dől el, hogy a differenciálódás során kialakult terméskezdemények milyen mértékben képesek megtermékenyülni, magkezdeményeket alakítani, mennyire rakódik be a cső.
 3. Ha ez sikeres, a következő kritikus időszak a termés kifejlesztésének az időszaka, ami az éréssel, a tápanyagok szemekbe történő maximális beépülésével ér véget. Az időjárás nagyban befolyásolja e folyamat sikerességét. Fontos, hogy az öregedés lassabb, ezzel a vegetáció hosszabb legyen, így a szemek kitelítődése a pillanatnyi maximumot érheti el.

 

Az aszály vagy akár a hőségnapok bármely fejlődési szakaszban nagy károkat okozhatnak. Ennek kivédése csak a helyes, a kukorica erőteljes növekedését segítő technológiai elemek alkalmazásával lehetséges.

 

 • Hogyan tehetjük még biztonságosabbá a kukorica termesztési technológiánkat?

Bioaktiválással! A termesztéstechnológiai fegyelem betartása mellett ez lehet a következő lépés a nagyobb termésbiztonság elérése szempontjából. Nem mindegy azonban, hogy mit és mikor használunk.

Az Activstart Zink Turbo technológia annyiban különleges, hogy összetételének köszönhetően képes hosszabb ideig fiatalon tartani a kukoricát, a levelek és a szár zöldebb, robosztusabb így hosszabb idő áll rendelkezésre a szemek kifejlesztésére. A nagyobb mennyiségben jelen lévő cink (Zn) és a szilícium (Si), mely elemek szerves formában sokban hozzájárulnak a maximális termésképzéshez és az aszály sikeresebb átvészeléséhez.

További jelentős tulajdonságok:

 • 3-6 leveles állapotban segíti a termésdifferenciálódást, a tápanyagok aktív felvételével a gyökér, majd a szár és levélzet növekedéséhez járul hozzá. A nagyobb, erőteljesebb gyökérzet, és szár hozzájárul az aszály könnyebb átvészeléséhez.

 

 • Az öregedés lassításával a vegetatív növekedés kiegyenlítettebb és hosszabb lesz. A szár erősebb, a levelek szélesebbek és jobban kifejlettek. Az erős növény könnyebben veszi fel a tápanyagot, kiegyenlítettebb állományt és jó ellenállóságot mutat.

 

 • A virágzás idején a csövek szemekkel való berakódása maximális cél kell legyen. A növény az adott pillanatban pontosan "tudja" mennyi energiaforrás áll rendelkezésére ahhoz, hogy a vállalt termést ki is fejlessze. Ezért a lehetőségek bővítése az Activstart Zink Turbo-val biztosítja ezen igény kielégítését.

 

 • A termés kifejlesztésének időszakában az aszály nagysága, mértéke, a kukoricaállomány fejlettsége, életereje valamint a rendelkezésre álló felvehető tápanyag fut versenyt egymással. Az Activstart Zink Turbo technológia  a szerves formában lévő, szilícium(Si) segítségével segít a növénynek átvészelni és jól kihasználni ezt az időszakot.

 

Mit tudtunk elérni az elmúlt években a kukoricában?

 

A fenti elvek ismeretében a gyakorlatban is szerettük volna látni, beválik-e, amit feltételeztünk.

Az elmúlt 3 évben 17 üzemben végeztünk táblafelezéses, vagy közvetlen a szomszédságban lévő táblák összehasonlításával megfigyeléseket. Ezekben az üzemekben a vizsgálat alá vont táblákon a termésátlag 11,3 t/ha volt. Az üzemek technológia színvonalát is mutatja a 2017-2019 országos termésátlagot 45%-kal meghaladó termésátlag. 

Az Activstart Zink Turbo technológiával áltagosan 11,4%-os termésnövekedést értünk el, melyet kezeletlennel, üzemi kezeléssel és  üzemi átlag terméshozammal vetettük össze.

Néhány meglepetés azért ért bennünket!

 • Mindjárt az elsős évben (2017) Mezőkövesden az Activstart Zink Turbo-val  2X kezelt tábla még szeptemberben is vidáman zöldelt, amikor a mellette lévő állomány már javában érett állapot közelében volt. 

Féltünk, nem fog beérni. Aztán hirtelen minden megváltozott, az állomány beérett és víztartalma is megközelítette a kontroll tábláét. A terméstöbblet +1,2 tonna (+19%) volt.

 

2. ábra Activstart Zink Turbo-val kezelt kukorica szeptemberi állapota (Mezőkövesd, 2017) .  Betakarításkor a mért terméstöbblet a kezeletlenhez képest +1,2 tonna/ha volt!

 

 • 2019-ben Hajdúnánáson nagyon ígéretes volt az Activstart Zink Turbo-val 2X kezelt másodvetésű csemegekukorica állomány (a közölt terméseredménybe ezt természetesen nem számoltuk bele). A betakarításig. Ugyanis a táblán lévő, szemmel láthatóan ígéretes állomány 2 t/ha-ral kevesebbet termést termett. A különbséget elsősorban a kontroll tábla öntözésének tudtuk be: az előveteménye +80mm, maga a csemegekukorica pedig +42 mm több öntözővizet kapott, szemben a kezelt táblával, ráadásul a betakarítás sem egy időben történt. 

Ha kevesebb a csapadék, kevesebb a felvehető tápanyag mennyiség lehetősége is. Ez pedig kihatással van a termésképzésre! 

Nagy tanulság volt számunkra, hogy egy ilyen anyag esetében, mint az Activstart Zink Turbo nagyon fontos a felvehető tápanyag maximális biztosítása!

3.ábra Az Activstart Zink Turbo-val kezelt tábla növényei jellemzően nagyobbak, zöldebben voltak, tovább maradtak fiatalok (Nagyhegyes, 2019 szeptembere)

 

 

 • Általánosságban tapasztaltuk, hogy a gyökér és szár növekedés jelentősen az Activstart Zink Turbo oldalára hajtotta a vizet. A képen is jól látszódik, hogy már a 6-8 leveles állapotban is látszanak a különbségek, melyek - ha megfelelő a felvehető tápanyag mennyisége, akkor - termésben is jelentkeznek.
4.ábra Az Activstarttal kezelt kukorica szemmel láthatóan fejlettebb gyökérrel és szárral néz szembe a környezeti stresszel

 

A csövek szembeépülése és azok kifejlődése az első reményteli, szemmel látható eredmény, ami arra enged következtetni, hogy az Activstart Zink Turbo-val végzett bioaktiválás magasabb termést, ezzel a körülmények jobb kihasználását eredményezi.

5. ábra Teljesen beépült kukoricacső, tejes állapotban (Hajdúszoboszló, 2018)

 

Tanulságok

Időben ki kell juttatni az Activstart Zink Turbot ahhoz, hogy az kifejthesse a robosztus, azonnal fellépő bioaktivátor hatását.

 • A termésszinthez igazított, felvehető tápanyagmennyiségre feltétlenül szükség van, ha termésnövekedést kívánunk elérni.
 • Az oldott tápanyag felvételéhez kellő nagyságú gyökérzet és vegetatív állományra van szükség, hogy a maximális eredményt érhessük el.
 • A 2X kezelés szükséges a bioaktiválás fenntartása érdekében. Ez adja a leginkább elérhető megtérülést a termésbiztonság elérése mellett.

 

Ha a feltételek teljesülnek, és az Activstart Zink Turbo időben, a javaslatnak megfelelően áll a növény rendelkezésére, a magtermés-többlet biztosított. 

 

Eredmények

A 2017-19 között vizsgált 17 gazdaságban az Activstart Zink Turbo 2X kezelése áltagosan 11,4%-al növelte a szemeskukorica átlagtermését. A kezeletlen és üzemi kezelésekkel összehasonlítva az átlagos termésnövekedés 9,6%-os (n=7), míg az üzemi átlaghoz viszonyított gazdaságban (n=1) 15,2%-os volt.

Az 1X kezelések termésnövelésre gyakorolt hatása 9 üzem átlagában nagyon bizonytalan és nagy szórást mutat. Az átlag termésnövekedés -1,1%, a szélső értéke -22% és a 9% voltak. Úgy vélem igen kockázatos az 1X kezelésekre alapozni a termésbiztonságot.

 

Megéri-e?

A 2X kezelés igen. A 2019-évi terményáron számolva 16.801 HUF/ha, az Activstart Zink Turbo szerköltségének levonása után. Ez azt jelenti, hogy minden Activstart-ba fektetett 10 HUF 14 HUF jövedelmet hozott.

 

Még tanuljuk a bioaktiválás, ezen belül az Activstart Zink Turbo használatát. 2020-ban arra törekszünk, hogy megfigyeljük, milyen összefüggés van a tápanyagszintek és az elért termésnövekedések között. Milyen a csövek berakódása, sorszáma.

 A kérdés, az Activstart Zink Turbo 2X használatával milyen tápanyaszint és arány mellett képes a kukorica a legmagasabb termésnövekedés elérésére?

 

Megjegyzés: Az összefoglalóban szereplő mérési eredmények gyakorlati tapasztalatokól származó adatokra alapulnak, statisztikailag nem igazoltak, így tájékoztató jellegűek. Az eredményeket nagyban befolyásolja az adott kultúra termesztéstechnológiájának színvonala és a termesztés körülményei.

 

 

» Tekintse meg lapozható katalógusunkat
Cikket írta: Kulik Tamás
Ki ő?
A Chemica-Seed Kft. ügyvezető igazgatója, akinek szívügye a természetközelibb termesztés, valamint az Activstart bioaktiválási technológiák fejlesztése és alkalmazása a növénytermesztési gyakorlatban.
© 2011 - 2024 Activstart - Minden jog fenntartva Impresszum Adatvédelmi tájékoztató